logo nav01nav02Modul LatihanKhidmat KamiPelanggan KamiHubungi Kami
a 01a 02a 03a 04a 05a 06a 07
 
 

Modul Latihan

Modul Utama | Modul Sokongan | Modul Khas

Modul Sokongan

Modul Tujuan
01 MUKMIN PROFESIONAL
 • Mukmin Profesional Aset Kecemerlangan Organisasi
 • Kesedaran Untuk Mengubah Sikap
 • Visi dan Misi Mukmin Profesional
 • Penghayatan Kerja Sebagai Ibadah
 • Pengukuhan Nilai Teras Di dalam Profesyen
 • Mendorong seseorang meningkatkan diri melalui perubahan sikap yang mensinergikan integriti dan kompetensi.
02 PENGHAYATAN NILAI TERAS
(2 versi : Peserta Islam & Peserta Bukan Islam)
 • Kecemerlangan Menerusi Perubahan Sikap
 • Kesedaran Untuk Mengubah Sikap
 • Visi & Misi Hidup Tepat
 • Visi & Misi Hidup Jelas
 • Merealisasikan Misi & Visi Hidup
 • Penghayatan Nilai-nilai Teras
 • Keyakinan Diri
 • Pemahaman, pembentukan dan praktikaliti sistem nilai (value system) sebagai penentu tindakan.
 • Merangka visi dan misi hidup.
03 PROGRAM BINA PASUKAN (TEAM BUILDING)
 • Misi Hidup
 • Penghayatan Nilai Dalam Profesyen
 • Pengenalan Bina Pasukan
 • Identiti Pasukan
 • Komunikasi Berpasukan
 • Diagnosa Pasukan
 • Proses Pasukan
 • Sinergi Pasukan
 • Menjelaskan misi hidup yang sebenar
 • Menggariskan aspek-aspek nilai yang baik yang menjadi teras dalam keberkesanan dan kecekapan pengurusan organisasi.
 • Peranan Bina Pasukan yang mantap di dalam organisasi
 • Simulasi Penerbangan 747 – mengenalpasti permasalahan dalam komunikasi berpasukan.
 • Simulasi organisasi pulau.
 • Simulasi Highland Tower & Great Escape.
 • Simulasi Corporate Maze.
04 STRATEGIC TEAM BUILDING
 • Misi Hidup
 • Penghayatan Nilai Dalam Profesyen
 • Pengenalan TOS – Dimensi kecemerlangan organisasi & dimensi kecemerlangan peribadi
 • Poligon Si Buta
 • Hoop Relay
 • Kereta api belon
 • STAR WARS
 • Cabaran Kecemerlangan
 • Menjelaskan misi hidup yang sebenar
 • Menggariskan aspek-aspek nilai yang baik yang menjadi teras dalam keberkesanan dan kecekapan pengurusan organisasi.
 • Mengenali rakan sepasukan & membina semangat berpasukan
 • Memahami komunipsikologi & halangan dalam komunikasi.
 • Kerja berpasukan, proses sinkroni & orientasi hasil.
 • Menentukan arah tuju
 • Memahami persaingan pasaran & kecekapan penggunaan sumber kunci kejayaan.
 • Kepentingan Kerja Berpasukan
05 PERHUBUNGAN PELANGGAN (CUSTOMER SERVICE)
 • Perhubungan Pelanggan
 • Model Perhubungan Pelanggan
 • Memahami Keperluan Pelanggan
 • Komunikasi Halangan
 • Menangani Pelanggan Bermasalah
 • Penjelasan keserasian prinsip-prinsip perhubungan pelanggan dengan nilai-nilai Islam sebagai akar tunjangnya.
   
 

Modul Latihan

Modul Utama15Modul Sokongan15Modul Khas

 

Info Korporat | Fasilitator | Modul Latihan | Khidmat Kami | Pelanggan Kami | Hubungi Kami | Galeri